Belasting box 3 in 2027 voor vastgoed

Publicatie: 19 september 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Het is al een lange tijd bekend dat box 3 op de schop gaat. De wijzigingen zouden per 2027 ingevoerd moeten zijn. Het begint steeds duidelijker te worden hoe het stelsel precies gaat veranderen. Het voorstel ‘wet werkelijk rendement box 3’ is dan ook ingevoerd en staat nu open voor consultatie. In dit artikel kijken we naar de inhoud van het nieuwe wetsvoorstel box 3. Veel investeerders hebben hun vastgoed ondergebracht in box 3, waardoor de wijzigingen grote invloed zullen hebben.

Vermogensaanwasbelasting als uitgangspunt

In het nieuwe stelsel zal werkelijk rendement het nieuwe uitgangspunt worden. Er is hierbij gekozen voor een vermogensaanwasbelasting. Dat betekent dat niet alleen het werkelijke rendement belast wordt, maar ook de jaarlijkse waardeontwikkeling. Echter zullen de werkelijke kosten wel aftrekbaar zijn. Het heffingsvrije vermogen zal ingeruild worden voor een heffingsvrij inkomen. Onder inkomen vallen bijvoorbeeld rente en dividend. De vermogensaanwasbelasting zal dus als uitgangspunt gaan gelden. Echter zullen er wel enkele uitzonderingen zijn.

Vermogenswinstbelasting voor onroerende zaken en sommige aandelen

Voor onroerende zaken en sommige aandelen is gekozen voor een vermogenswinstbelasting. Hierbij gaat het om aandelen uit een bepaalde categorie, zoals aandelen in start-ups en scale-ups. Ook aandelen in familiebedrijven zullen onder deze uitzondering vallen als het gaat om minder dan vijf procent van alle aandelen. Het uitgangspunt bij vermogenswinstbelasting is om de waardeontwikkeling pas bij realisatie te belasten. De waardeontwikkeling wordt dan pas zichtbaar bij bijvoorbeeld de verkoop van onroerend goed of aandelen. De inkomsten uit deze vermogensbestanddelen worden wel jaarlijks belast en werkelijke kosten zijn wederom aftrekbaar. Onder inkomen vallen bijvoorbeeld huur en dividend.

Forfaitair rendement voor één woning in box 3

Er is een uitzondering gemaakt voor slechts één woning in box 3. De WOZ-waarde mag op dat moment niet meer dan €1.200.000 zijn. Het gaat hier niet om de eigen woning, die al in box 1 wordt belast. Het gaat hier wel om een woning in box 3 die voor minimaal 70% zelf gebruikt wordt. Mocht je als investeerder meerdere woningen in box 3 hebben, dan moet er een keuze gemaakt worden. Fiscale partners kunnen samen maar één woning kiezen. Voor deze woning zal de heffing plaatsvinden op basis van forfaitair rendement. Het zal gaan om een percentage van de WOZ-waarde. Woningen die permanent verhuurd worden, komen dus niet in aanmerking voor deze uitzondering.

Administratieplicht

Iedereen met box 3 vermogen zal een administratieplicht hebben om inkomen en werkelijke kosten bij te houden. Hiervoor moeten alle relevante documenten met betrekking tot het inkomen uit box 3 bijgehouden en bewaard worden. Op deze manier kun je bewijzen wat de werkelijke inkomsten en werkelijke kosten zijn geweest. Het is nu nog niet duidelijk om welke documenten het precies gaat. In een later stadium zal duidelijk worden om welke documenten het zal gaan en op welke wijze er gehandhaafd zal worden.

Belasting box 3 voor onroerend goed

Zoals besproken, zal vermogensaanwasbelasting het uitgangspunt zijn voor onroerend goed. Echter zal er een uitzondering gelden voor één box 3 woning die geldt voor minimaal 70% eigen gebruik. Voor deze uitzondering zal er belasting worden geheven over forfaitair rendement. Onroerend goed in box 3 zal op deze wijze belast worden:

Categorie Direct rendement Indirect rendement
Woning eigen gebruik Forfaitair Forfaitair
Overig onroerend goed Werkelijke inkomsten Waardeontwikkeling bij realisatie

Vanaf 2027 worden spaarders en beleggers belast over werkelijk rendement in plaats van over forfaitair rendement. Op deze wijze wordt er op een eerlijkere wijze belasting betaald. De meeste beleggers zullen zich hier wel in kunnen vinden. Waardeontwikkeling wordt pas belast bij daadwerkelijke realisatie en huurinkomsten worden belast na aftrek van de werkelijke kosten. Het nadeel is dat er straks een hele administratie bijgehouden moet worden om te kunnen verantwoorden wat de werkelijke inkomsten en werkelijke kosten zijn geweest.

Bent u op zoek naar interessante vastgoeddeals? Wij houden u graag op de hoogte van ons actuele aanbod. Meld u aan via de website en we plannen graag een kennismakingsgesprek in.