Belasting tweede huis in het buitenland

Publicatie: 4 mei 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Bij het bezit van een tweede huis in het buitenland heb je vaak te maken met belasting in het land waar de woning staat. Echter dient de woning ook in Nederland opgegeven te worden bij de aangifte inkomstenbelasting, maar het is niet de bedoeling dat u hierover dubbel belasting moet betalen. Welke belastingen u moet betalen is afhankelijk van het land waar de woning staat. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de belasting op een tweede huis in het buitenland.

Inkomstenbelasting in het buitenland

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale gevolgen voordat u een woning in het buitenland koopt. In sommige landen moet er ook inkomstenbelasting betaald worden als de woning uitsluitend gebruikt wordt voor eigen gebruik, zoals in Spanje en Italiƫ. Er wordt in dat geval uitgegaan van een forfaitair huurinkomen om de inkomstenbelasting te berekenen. In de meeste andere landen betaalt u enkel inkomstenbelasting als u de woning verhuurt. Een uitzondering is vastgoed in Dubai, wie daar woont of werkt betaalt namelijk geen inkomstenbelasting en ook niet over vastgoed

Dubbele belasting voorkomen

Nederland heeft met verschillende landen een verdrag om dubbele heffing te voorkomen. De vuistregel is dat het land waar het vastgoed ligt het recht heeft om inkomstenbelasting te heffen over de inkomsten uit dat vastgoed. In Nederland moet de woning wel opgegeven worden in box 3, maar een belastingvermindering is toegestaan. Algemeen geldt dat de belastingvermindering gelijk is aan het gedeelte van de box 3-heffing dat is toe te rekenen aan buitenlands vermogen. Daarbij is de waarde van het bezit als de eventuele hypotheekschuld van belang.

Voordelen woning in het buitenland

Een tweede huis in het buitenland brengt diverse voordelen met zich mee. Het kan bijvoorbeeld fungeren als vast vakantieverblijf of als bestemming om een gedeelte van het jaar te wonen. In de tijden dat het leeg staat kan de woning verhuurd worden of kunnen familieleden of vrienden gebruikmaken van de woning. Daarnaast kan het een goede investering zijn als de waarde in de toekomst stijgt.

Nadelen woning in het buitenland

Er zijn ook nadelen verbonden aan het bezitten van een tweede huis in het buitenland. Het beheer kan namelijk een tijdrovende en kostbare zaak zijn. Het is moeilijk een oogje in het zeil te houden, aangezien de afstand vrij groot is. Door een goed team op locatie samen te stellen kan dit probleem voorkomen worden. Ook inzake de wet- en regelgeving in het betreffende land is het verstandig om gebruik te maken van een expert.

Een tweede woning in het buitenland wordt in de meeste gevallen belast in het land waar de woning staat. Nederland heeft hiervoor verdragen getekend die voorkomen dat er twee keer belasting geheven wordt over het bezit en inkomen uit vastgoed. De woning moet wel bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven worden als bezit in box 3. Het hebben van een tweede woning in het buitenland kan een interessante investering zijn. Een bijkomend voordeel is dat de woning zelf te gebruiken is als verblijf voor vakantie of voor een langere periode.