De woningmarkt zit op slot

Publicatie: 19 januari 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

De afgelopen periode zijn de huizenprijzen in rap tempo gedaald. Nieuwbouwprojecten komen nauwelijks van de grond, het aantal transacties is sterk gedaald en de hypotheekrente is drie keer zo hoog als een jaar terug. Verkopers hebben steeds minder vertrouwen in de woningmarkt en kopers zijn terughoudend. Experts verwachten dat de huizenprijzen verder zullen dalen. Al met al lijkt het erop dat de woningmarkt op slot zit.

Uitstel nieuwbouw door toenemende regeldruk

Veel nieuwbouwprojecten worden uitgesteld door toenemende regeldruk vanuit de overheid en door gestegen bouwkosten. Bouwen wordt steeds duurder en minder populair onder kopers. De gemiddelde prijs voor nieuwbouw is door hogere kosten flink gestegen. Het merendeel van de geplande projecten wordt uitgesteld mede dankzij de stikstofproblematiek. Projectontwikkelaars en aannemers zijn erg terughoudend gezien de onzekerheid. Het is voor hen moeilijk om een project überhaupt nog rond te rekenen. Oftewel: de bouw staat stil. De overheid zou een oplossing moeten vinden voor dit probleem, op deze manier neemt de woningnood alleen maar toe.

Regulering middenhuursegment zal niet het gewenste effect hebben

Het doel van de regulering van de middenhuur is dat er betaalbare huurwoningen beschikbaar zullen zijn voor de middeninkomens. Dat lijkt op het eerste gezicht een prima doel. In de werkelijkheid zal deze maatregel niet het gewenste effect hebben. De regulering van de middenhuur zal juist averechts werken. Uit onderzoek is gebleken dat 95% van de midden huurwoningen niet meer rendabel zullen zijn. Het resultaat hiervan is dat investeerders veel panden zullen verkopen die volgens de nieuwe regels niet meer in de vrije sector vallen. Dit resulteert vervolgens in minder beschikbare huurwoning in het middenhuursegment. Precies niet waarvoor de maatregel is ingevoerd. Er zal een gat ontstaan tussen sociale huur en de vrije sector. De mensen voor wie deze maatregel is bedoeld zullen juist de slachtoffers worden van diezelfde maatregel.

Overbieden is weer een uitzondering

Waar voorheen flink werd overboden worden nu woningen verkocht onder de vraagprijs. Geen hordes bezichtigingen, geen wachtlijsten en geen lotingen meer. De concurrentie is beduidend minder dan een jaar geleden. Verkopers mogen al blij zijn als er überhaupt bezichtigingen worden ingepland. De markt is snel veranderd en de verwachting is dat de dit nog wel even door zal zetten. Voor investeerders biedt dat echter weer kansen om particuliere woningen te kopen voor betere prijzen.

De ommekeer in de woningmarkt is erg snel gekomen. De markt zit op slot en dat zal nog wel even zo blijven. Voor investeerders biedt het kansen om woningen voor lagere prijzen aan te kopen. Een hoge ‘loan to value’ lijkt niet meer rendabel. De tijden van ‘cash is king’ lijken weer aangebroken. Grotere investeerders kunnen voor gunstige prijzen woningen kopen en wij helpen graag die woningen voor u te vinden. Meld u aan als investeerder en wij nemen contact op om een mogelijke samenwerking te bespreken.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Meld u direct aan of neem telefonisch contact op via 020-2101803.