Heffing voor CO2-uitstoot woning

Publicatie: 21 december 2022
Geschreven: Milou van Rockhard

Gasloos wonen en elektrisch rijden wordt steeds meer gestimuleerd vanuit de overheid. De kosten voor gas en elektra rijzen al een geruime tijd de pan uit. Vanaf 2027 wordt er een heffing opgelegd voor de CO2-uitstoot van je woning. Ook autorijden zal extra belast worden. Je krijgt dus een rekening voor de broeikasgassen die je uitstoot. Het Europarlement en de lidstaten zijn het inmiddels eens geworden over dit plan.

Milieuheffing voor CO2-uitstoot

Het plan is dat er vanaf 2027 betaald moet worden voor de CO2-uitstoot van een woning. Mochten de energieprijzen exceptioneel hoog zijn, dan gaat het plan een jaar later in. Onder exceptioneel hoog wordt verstaan:
- Een gasprijs van €106 per megawattuur volgens het Nederlandse handelsplatform TTF
- Olieprijs van tweemaal de gemiddelde prijs over de periode 2020-2024

De milieuheffing is een uitbreiding van het Europese emissiehandelssysteem. Bedrijven moeten certificaten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Ieder jaar zullen er minder certificaten uitgegeven worden, waardoor het gebruik van duurzame energiebronnen wordt gestimuleerd. Energieleveranciers en benzinestations moeten dus die certificaten kopen om CO2 te mogen uitstoten. De kosten voor die certificaten zullen zij natuurlijk doorberekenen aan de partijen aan wie zij hun producten leveren. Dit is de manier waarop u indirect betaald voor de milieuheffing.

Grensheffing CBAM

Bedrijven in de EU worden vanaf 2006 beschermd tegen import uit gebieden waar ze minder met het klimaat bezig zijn. Hiervoor wordt het ‘carbon border adjustment mechanism’ (CBAM) ingevoerd. De CBAM is eigenlijk ‘s werelds eerste CO2-grensheffing. Sectoren die onder het CBAM vallen moet daarvoor hun gratis emissierechten gaan inleveren. Het doel is bedrijven stimuleren om te investeren in schone technologieën. Voor de uitstoot van gebouwen en wegtransport komt een apart emissiehandelssysteem. Onder gebouwen en wegtransport vallen ook de woningen en auto’s van particulieren.

Hoogte van de milieuheffing

De hoogte van de heffing is nog niet bekend. De nationale regering bepaald uiteindelijk hoe hoog deze heffing zal worden. Echter is het invoeren van de milieuheffing nog niet definitief. Het moet nog goedgekeurd worden door iedere lidstaat en door het Europees parlement. De verwachting is dat dit snel het geval zal zijn. Concreet gaat de milieuheffing om de brandstof die nodig is voor de verwarming van woningen.

Klimaatfonds

Om de financiële gevolgen op te vangen is er een klimaatfonds van €83,7 miljard beschikbaar. Het fonds moet ervoor zorgen dat mensen niet in de financiële problemen komen door de milieuheffing. Het geld is bijvoorbeeld beschikbaar in de vorm van subsidie voor verduurzaming van woningen. Hoe de lidstaten het geld gaan verdelen is nog niet bekend. De lidstaten mogen zelf bepalen hoe het geld wordt verdeeld.

Energielabel steeds belangrijker

Voor zowel residentieel als commercieel vastgoed wordt een zuinig energielabel steeds belangrijker. Uit onderzoek blijkt dat woningbezitters steeds meer verduurzamen. De voornaamste reden van verduurzaming zijn de gestegen energiekosten. Verduurzamen wordt als een investering gezien die je op redelijke termijn terugverdiend. Het energielabel wordt steeds belangrijker voor zowel de energiekosten als de verkoopkansen.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Meld u direct aan of neem telefonisch contact op via 020-2101803.