Minder nieuwbouw in 2023

Publicatie: 27 januari 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Veel nieuwbouwprojecten komen niet van grond. Vanuit de overheid is het doel om 100.000 woningen per jaar bij te bouwen om het woningtekort op te lossen. De verwachting is echter dat dit nooit gaat lukken. Het aantal woning dat gebouwd wordt neemt namelijk af. In dit artikel zullen de oorzaken hiervan toegelicht worden.

Waarom wordt er minder gebouwd in 2023?

Diverse factoren hebben invloed op nieuwbouw. De afgelopen periode bleek dat veel projecten niet rendabel zijn en dat diverse nieuwbouwplannen worden uitgesteld. De volgende factoren zorgen ervoor dat er minder gebouwd wordt:

 • Hoge bouwkosten
  De materiaalkosten zijn in korte tijd flink gestegen, waardoor bouwen behoorlijk duurder is geworden. De hoge bouwkosten worden doorberekend in de verkoopprijzen van nieuwbouwprojecten. De marges voor projectontwikkelaars en aannemers lopen al jaren terug. Bovendien hebben we te maken met stijgende rentes en onzekerheid.
 • Regulering middenhuur
  Door de regulering van de middenhuur is bouwen voor verhuur praktisch stil komen te liggen. Woningen zijn qua kosten te duur om voor maximaal €1.100 per maand te verhuren. De regulering zorgt ervoor dat veel woningen niet meer rendabel zijn en daarom worden niet gebouwd.
 • Hoge grondprijzen
  De prijs van grond is net als de huizenprijzen de afgelopen jaren enorm gestegen. Bovendien is grond in Nederland erg schaars. Zeker in gewilde gebieden is grond eigenlijk niet meer te betalen. Om deze reden worden er in gewilde steden en gebieden nauwelijks gebouwd.
 • Strenge wet- en regelgeving
  Steeds strengere wet- en regelgeving, zoals de stikstof maatregelen, zorgt ervoor dat veel projecten niet van de grond komen en dat de doorlooptijden enorm zijn toegenomen. Het is voor ontwikkelaars en aannemers moeilijk om prijzen vast te stellen als de bouw pas ver in de toekomst start. Ook is het daardoor onmogelijk om een goede berekening te maken. Het risico is dat zij na de bouw met een verlies komen te zitten.
 • Dalende huizenprijzen
  De kosten voor nieuwbouw zijn de afgelopen periode flink gestegen terwijl de huizenprijzen dalen. De verhoudingen raken hierdoor uit balans. Als het zo doorgaat zijn de kosten voor nieuwbouw hoger dan de opbrengst van de verkoop. Om deze reden zijn veel projecten niet meer rendabel en komen ze op de plank te liggen.

De vraag naar nieuwbouw neemt af

Voor veel particulieren wordt nieuwbouw te duur. De vraag naar nieuwbouw neemt dan ook af. Het is voor ontwikkelaars dus moeilijker om een koper te vinden. Door de hoge inflatie, hogere hypotheekrente en economische onzekerheid daalt het consumentenvertrouwen. De gemiddelde kosten voor een nieuwbouwwoning zijn ongeveer €445.000,- terwijl dat voorheen nog zo’n €400.000,- was.

De kosten voor nieuwbouw lopen op, terwijl de huizenprijzen dalen. Voor ontwikkelaars en aannemers is dit een reden om de plannen ‘on hold’ te zetten. Veel projecten zijn niet rendabel en komen daarom niet van de grond. Het doel van de regering om 100.000 woning per jaar te bouwen gaat hierdoor bij lange na niet gehaald worden. Het woningtekort zal hierdoor toenemen.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Meld u direct aan of neem telefonisch contact op via 020-2101803.