Mogelijke beleggingsstrategieën
‘’Investeerders aan het woord’’

Publicatie: 14 juni 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Gezien de nieuwe maatregelen en de concrete plannen wijzigen veel vastgoedinvesteerders hun strategie. De één is terughoudend en de andere blijft gewoon de portefeuille uitbreiden. In dit artikel zijn enkele investeerders aan het woord over hun huidige strategie. Wat doen zij momenteel en wat is hun strategie voor de komende tijd?

Nieuwe aankopen vanuit een BV

‘’Voorheen kocht ik alles vanuit privé, maar met oog op de veranderende regels zullen nieuwe aankopen vanuit een BV gedaan worden. Hiermee kun je alvast voorsorteren op de structuurwijziging van box 3. De panden die ik nu aankoop vanuit een BV moeten op basis van de nieuwe puntentelling wel in de vrije sector vallen. Hierbij koop ik voor maximaal 15 keer de jaarhuur, afhankelijk van de locatie en staat. Recent aangekochte woningen zijn allemaal eengezinswoningen van minimaal 100 vierkante meter met minimaal energielabel C. De welbekende Hugo-proof woningen.’’

Momenteel even niks

‘’Momenteel kijk ik toe vanaf de zijlijn en doe ik even geen investeringen. Ik ga eerst rustig kijken naar wat er exact gaat gebeuren en naar welke regels er uiteindelijk doorgevoerd zullen worden. Daarna zal ik de opties bekijken en een strategie bepalen. Voor nu doe ik dus even niks en wacht ik af. Wel hou ik de panden die ik nu in mijn bezit heb. Deze zijn allemaal verhuurd voor onbepaalde tijd. Met deze huurders heb ik een goede band, aangezien ik de meeste al meer dan tien jaar ken. Woningen die vrijkomen zal ik waarschijnlijk verkopen, hoe jammer ik het ook vind en hoe slecht dat voor de verhuurmarkt ook is. Helaas worden we hier als beleggers vrijwel toe gedwongen.’’

Blijven aankopen zonder financiering

‘’Persoonlijk blijf ik gewoon aankopen mits het rendement goed is. Aankopen doe ik vanuit privé en zonder financiering. Mochten er betere tijden aanbreken, dan kan ik altijd herfinancieren bij een bank. Ik ben van mening dat de huidige plannen niet lang stand zullen houden en dat beleggers er over een paar jaar heel anders voorstaan. Zonder te financieren is er een keurig rendement te behalen met vrijwel alle type woningen. De komende tijd blijf ik dus mijn portefeuille gewoon uitbreiden.’’

Van buy-to-let naar fix en flip

‘’Wij zijn tijdelijk afgestapt van de buy-to-let strategie en richten ons nu uitsluitend op fix en flip projecten. Het gaat hierbij om transformatieprojecten, maar ook om renovaties van losse woningen. We kijken naar objecten waar nog flink wat waarde aan toegevoegd kan worden. Dit zijn natuurlijk redelijk korte termijn investeringen die gericht zijn op het maken van winst bij verkoop. Totdat er duidelijkheid is waar je als beleggers exact staat, blijven wij deze strategie hanteren. Daarna kijken we weer naar een strategie voor de lange termijn en zullen we weer overstappen op buy-to-let.’’

Terughoudend investeren

‘’Gezien de veranderende wet- en regelgeving en plannen van het kabinet zullen wij geen grote ontwikkelprojecten doen. We wachten even af om te zien hoe alles vormgegeven zal worden. Tuurlijk wordt er gekeken naar waar de kansen liggen. Een buitenkansje zullen wij zeker oppikken, maar echt grote ontwikkelprojecten zitten er de komende tijd helaas niet in. Het is simpelweg gewoon niet rond te rekenen. Gelukkig zijn er altijd kansen op de vastgoedmarkt, maar momenteel is onze strategie ‘terughoudend investeren’.’’

Uitbreiden met lange termijn visie

‘’Ooit ben ik begonnen met investeren in onroerend goed om mijn pensioen veilig te stellen. Hierbij heb ik altijd een lange termijn visie gehad. De komende tijd zal ik doorgaan met het uitbreiden van mijn woningportefeuille. Er zal meer aandacht zijn voor duurzaamheid en ik zal conform de nieuwe puntentelling de huurprijzen vaststellen. Op lange termijn is en blijft vastgoed een goede investering. Er is geen andere asset waar ik momenteel mijn geld in zou willen steken. Het rendement zal misschien lager zijn, maar de waardestijging mag niet vergeten worden.’’

Verkopen wat vrijkomt

‘’De maatregelen omtrent de regulering van de middenhuur en de herstructurering van box 3 zorgen ervoor dat er bijna niks anders opzit dan uitponden. Het is niet interessant om door te exploiteren als er geen rendement behaald kan worden. Het ziet er eerder naar uit dat ik verlies zal gaan maken als je onvoorziene kosten en de kosten voor onderhoud meeneemt in je berekening. Na de expiratie van de lopende huurcontracten zal ik de panden verkopen op de vrije markt. Met mij zijn er nog vele anderen die over zullen gaan tot verkoop. Een zeer slechte ontwikkeling voor de woningmarkt.’’

Verschillende beleggers pakken gewoon en andere zijn terughoudend of wachten af. Als belegger weet je momenteel niet waar je aan toe bent. Die onzekerheid vertaalt zich in de verschillende strategieën die momenteel gehanteerd worden. De maatregelen vanuit de overheid werken helaas averechts. In de nabije toekomst zullen er minder huurwoningen beschikbaar zijn, waardoor de krapte op de huurmarkt alleen maar zal toenemen.

Wij houden u graag op de hoogte van interessante beleggingsobjecten. Ons aanbod varieert van vrije sector woningen tot fix en flip projecten. Wilt u ook op de hoogte zijn van ons aanbod? Meld u dan aan via de website en wij maken graag kennis.