Opkoopbescherming

Publicatie: 6 april 2022
Geschreven: Milou van Rockhard

De opkoopbescherming is per 1 januari 2022 in werking gegaan. Steeds meer gemeenten voeren de opkoopbescherming in om beleggers te weren. Het doel hiervan is dat starters een eerlijkere kans krijgen om een woning te kopen. Deze nieuwe maatregel zorgt ervoor dat beleggers geen woningen meer kunnen kopen om te verhuren die door de regels binnen de opkoopbescherming vallen. Gemeenten mogen zelf bepalen of een opkoopbescherming wenselijk is en in welke wijken deze zal gelden. Het gaat om de goedkope en middeldure woningen. Welke woningen hieronder vallen moeten gemeenten vooraf bepalen. Woningen die volgens de regels onder de opkoopbescherming vallen mogen niet meer gekocht worden om deze daarna te huren.

Waarom is de opkoopbescherming ingevoerd?

De opkoopbescherming is ingevoerd om beleggers te weren en om mensen die een koopwoning zoeken meer kans te geven. De woningmarkt is oververhit en we hebben te maken met woningnood. De overheid hoopt met de opkoopbescherming ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld starters meer kansen krijgen op de woningmarkt. Of deze maatregel daadwerkelijk gaat helpen aan eerlijke kansen op de woningmarkt moet nog blijken. De opkoopbescherming geldt vooralsnog voor 5 jaar.

In welke steden geldt de opkoopbescherming?

Diverse steden hebben de opkoopbescherming al omarmd in diverse wijken. Sommige gemeenten hebben de opkoopbescherming zelfs voor de gehele stad ingevoerd. Enkele voorbeelden van steden die de opkoopbescherming hebben ingevoerd zijn:

  • Amsterdam: voor woningen in de hele gemeente tot een WOZ-waarde van €512.000,
  • Haarlem: voor woningen in de hele gemeente tot een WOZ-waarde van €389.000,
  • Den Haag: voor woningen in de hele gemeente tot een WOZ-waarde van €355.000,
  • Rotterdam: voor woningen in 16 wijken tot een WOZ-waarde van €355.000,
  • Groningen: voor woningen in de hele gemeente tot een WOZ-waarde van €305.000.

Uitzonderingen opkoopbescherming

De opkoopbescherming kent drie uitzonderingen. Bij deze uitzonderingen moet de gemeente, ondanks de geldende opkoopbescherming, toch een vergunning voor verhuur verlenen. Dit geldt voor woningen die:

  • aan familie (eerste of tweede graad) worden verhuurd;
  • onderdeel zijn van een kantoor-, winkel- of bedrijfspand;
  • tijdelijk worden verhuurd met als voorwaarde dat de eigenaar minimaal één jaar de woning zelf heeft bewoond.

Gemeenten kunnen daarnaast zelf extra uitzonderingsgevallen vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.

Kopen en verhuren in steden met opkoopbescherming

Er zijn enkele mogelijkheden waardoor kopen en verhuren wel mogelijk is in steden waar de opkoopbescherming is ingevoerd. Een mogelijkheid is om:

  • een verhuurde woning te kopen: verhuurde woning mag je blijven verhuren. De woning dient dan wel voor minimaal 6 maanden verhuurd te zijn en op het moment van overdracht moet er een huurder in zitten;
  • transformatieprojecten te doen: panden zonder woonbestemming transformeren naar woningen of duurdere panden kopen om deze vervolgens te splitsen naar twee of meerdere wooneenheden.

Er zijn nog genoeg plekken in Nederland waar het nog toegestaan is om woningen te kopen voor de verhuur. Er zijn dus nog steeds genoeg kansen voor beleggers op de vastgoedmarkt. Wij helpen u graag verder bij het vinden van een geschikt beleggingspand. Meld u hier aan als investeerder en blijf op de hoogte van ons exclusieve off-market deals.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Meld u direct aan of neem telefonisch contact op via 020-2101803.