Overbieden op huurwoningen door schaarste

Publicatie: 7 augustus 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Overbieden op koopwoningen komt al een geruime tijd voor, maar overbieden op huurwoningen is nieuw. Sinds dit jaar komt het helaas steeds vaker voor dat wanhopige huurders overbieden om maar een huurhuis te kunnen krijgen. Huurprijsregulering en fiscale wijzigingen zorgen voor schaarste op de huurmarkt, omdat investeerders voormalige huurwoningen verkopen. Met als resultaat dat er overboden wordt op huurwoningen.

Maatregelen werken averechts

Vanuit de overheid zijn er diverse maatregelen ingevoerd die huurders zouden moeten beschermen. Echter werken de maatregelen tot nu toe averechts en wordt het voor huurders juist alleen maar moeilijker om een huurwoning te krijgen. Het zou voor meer betaalbare huurwoningen moeten zorgen, terwijl het juist heeft geleid tot minder huurwoningen. De huurvoorraad neemt namelijk in rap tempo af en dat is een slechte ontwikkeling. Dit heeft als resultaat dat er steeds vaker wordt overboden op huurwoningen. Het overbieden op huurwoningen wordt als argument gebruikt om de huren te reguleren. Dat is erg zorgwekkend aangezien het overbieden juist het resultaat is van de plannen voor het reguleren van de huurprijzen. De schaarste wordt momenteel veroorzaakt door regulering plannen vanuit de overheid, met als gevolg dat de prijzen in de vrije sector enorm stijgen.

Het is op te lossen door juist meer huurwoningen aan de huurvoorraad toe te voegen. Als we op huidige voet verder gaan, dan zullen er steeds meer huurwoningen van de markt verdwijnen. Op deze manier is er geen sprake meer van marktwerking. Het resultaat hiervan is dat er straks geen tot nauwelijks huurwoningen meer zijn. Dat is een situatie waar niemand op zit te wachten. Het is voornamelijk heel slecht voor de doorstroming op de woningmarkt.

Schaarste op de huurmarkt

Er is schaarste ontstaan op de huurmarkt door de plannen om de huurprijzen te reguleren en door fiscale wijzigingen. De voorraad huurwoningen neemt af, doordat steeds meer verhuurders hun woningen verkopen wanneer deze vrij komen. Doorgaan met verhuren betekent in veel gevallen een negatief rendement. Om deze reden worden investeerders gedwongen te verkopen. Deze woningen komen dus niet meer te huur. Voor de nog beschikbare huurwoningen hebben we door deze schaarste opeens te maken met huurders die overbieden. Huurders proberen op allerlei manieren toch een huurwoning voor zich te winnen.
Door de aanpassingen aan het puntensysteem vallen steeds minder woningen in de vrije sector. Woningen die in de middenhuur vallen worden meestal verkocht zodra de huidige huurder eruit gaat. De prijzen voor vrije sector woningen nemen hierdoor gigantisch toe. De vraag naar huurwoningen blijft onverminderd hoog, terwijl het aanbod juist afneemt. Dat is een slechte ontwikkeling voor mensen die willen huren. Het tekort aan woningen wordt onterecht in de schoenen van investeerders geschoven. Investeerders kunnen juist de huurvoorraad vergroten en bijdragen aan een balans op de woningmarkt. Het tekort aan huurwoningen resulteert in hogere huurprijzen in de vrije sector. De reguleringen en fiscale wijzigingen zorgen juist voor schaarste, daar hebben investeerders helaas geen invloed op.

Voorbeelden uit de praktijk

  • Utrecht
    Een investeerder heeft aangegeven meer dan 250 aanmeldingen te hebben gehad voor een studentenkamer die vrij kwam. Er werd zelf tot 50% overboden op de huurprijs die hij hanteerde. Ook boden diverse geĂ¯nteresseerden aan om een half jaar huur vooruit te betalen.
  • Rotterdam
    Recentelijk waren er voor een huurwoningen, met een huurprijs van €1.150 per maand, meer dan 300 bezichtigingsaanvragen. Huurders zijn wanhopig op zoek naar een woning en bieden over. De verhuurder houdt gelukkig vast aan zijn eigen huurprijs, maar het geeft wel aan hoe het er op de huurmarkt aan toe gaat.
  • Amsterdam
    Een verhuurmakelaar geeft aan dat het vaak voorkomt dat er 10% overboden wordt op de huurprijzen. Ook geeft hij aan dat er binnen een dag al meer dan honderd reacties zijn op huurwoningen. De makelaar ziet een sterke afname in het aantal huurwoningen, aangezien de meeste investeerders over gaan tot verkoop.

Het is jammer dat particuliere beleggers de schuld krijgen van een probleem dat niet door hen is veroorzaakt. Zij zouden zelfs bij kunnen dragen aan de oplossing van het woningtekort. Door toenemende regeldruk is het niet meer rond te rekenen en worden huurwoningen verkocht zodra deze vrij komen. De maatregelen zorgen dus voor krapte op de huurmarkt. Dat er regels moeten komen en dat malafide verhuurders aangepakt moeten worden, is natuurlijk logisch. De huidige maatregelen maken het probleem alleen maar erger.