Steeds meer kritiek op regulering middenhuur

Publicatie: 13 februari 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

De plannen van minister Hugo de Jonge zorgen bij veel beleggers voor paniek. De regulering van de middenhuur is nog geen feit, maar zit er waarschijnlijk wel echt aan te komen. Er zijn diverse professionals die de mogelijke gevolgen van de regulering in kaart hebben gebracht. Is er reden tot paniek of valt het eigenlijk wel mee? Er is in ieder geval kritiek vanuit verschillende hoeken. In dit artikel leest u meer over de regulering van de middenhuur en wat de mogelijke gevolgen hiervan zullen zijn.

Zijn de huurprijzen in Nederland écht zo hoog?

Eind 2022 zijn de huurprijzen gemiddeld met ruim 6% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Amsterdam is de duurste plek om een woning te huren, opgevolgd door Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In de top 10 duurste steden van Europa vinden we deze vier Nederlandse steden terug op. De huurprijzen in Nederland zijn dus relatief hoog in vergelijking met andere Europese steden. Meer bouwen in deze steden is lastig aangezien de grond in Nederland zeer schaars is. Wonen in het centrum van een stad is altijd al voor de ‘happy few’ geweest. Misschien moeten we accepteren dat niet iedereen in de stad kan wonen. Woningen in de stad zijn duurder in aanschaf en dus duurder om te huren.

Wat is het effect van de regulering van de middenhuur?

De regulering van de middenhuur heeft als doel dat er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten zijn. De puntentelling zal aangepast worden en veel woningen zullen niet meer in de vrije sector vallen. Het gevolg hiervan is dat diverse panden niet meer rendabel zijn doordat verhuurders een lagere huur mogen vragen en dat beleggers deze panden zullen gaan verkopen. Dan ontstaat er dus een gat tussen de sociale sector en de vrije sector. Er zullen dan juist minder betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn, omdat er nauwelijks tot geen woningen in de middenhuur beschikbaar zullen zijn.

Wat doen beleggers?

Met het oog op de regulering zijn er diverse particuliere beleggers die afwachten. Grotere partijen passen hun eisen aan en zijn nog steeds op zoek naar rendabel vastgoed. Er wordt steeds minder vaak gekozen voor een hoge LTV als er al gekozen wordt voor een financiering. Beleggers met een brede horizon zien nog steeds kansen op de markt. Een beleggingshypotheek is met een rente van rond de 7% niet meer aantrekkelijk en er wordt meer met cash aangekocht dan voorheen. De dalende markt biedt daarentegen wel weer nieuwe kansen voor beleggers. De huizenprijzen dalen en er is geen sprake meer van een verkopersmarkt. Het resultaat daarvan is dat woningen voor lagere prijzen aangekocht kunnen worden. Binnen ons netwerk zijn genoeg partijen die nog steeds vastgoed kopen. Voor de lange termijn is vastgoed nog steeds een goede investering.

Kritiek op de regulering van de middenhuur

De regulering van de middenhuur krijgt veel kritiek van professionals en experts. Het bredere publiek uit ook steeds meer kritiek op de plannen van Hugo de Jonge. Er worden vraagtekens gezet bij de effectiviteit van de regulering. Er is voornamelijk kritiek op het mogelijke effect van de maatregel. Het verwachte effect is dat er straks juist minder in plaats van meer betaalbare huurwoningen zullen zijn. Het Centraal Bureau en DNB hebben ook hun bedenkingen bij de plannen. Ook zij zijn bang voor een negatief effect van de regulering. De plannen lijken huurders te helpen, maar juist de huurders zullen de dupe zijn van de regulering. De NVM maakt zich ook ernstig zorgen over de regulering. Zij verwachten dat de maatregelen funest zijn voor de gehele woningmarkt en dat het woningaanbod uiteindelijk zal afnemen hierdoor.

De verwachting is dat de regulering van de middenhuur zal worden ingevoerd. Echter is het nog niet bekend of het plan zoals het nu is doorgevoerd wordt of dat er nog aanpassingen worden gedaan. De Raad van State zal toch wat moeten doen met de kritiek van alle experts. De toekomst zal uitwijzen in welke vorm de regulering ingevoerd zal worden en of de paniek rondom de regulering terecht is. Wij zijn van mening dat beleggers juist nodig zijn om het probleem omtrent de woningnood op te lossen.

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Meld u direct aan of neem telefonisch contact op via 020-2101803.