Vastgoed naar box 1?

Publicatie: 16 mei 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Het is altijd al een kritiek punt geweest: vastgoed en box 3. De toekomst van box 3 staat meer dan ooit ter discussie. Het plan is om over te gaan naar een systeem waarbij gerekend wordt met de werkelijke verdeling van het vermogen en waarbij per vermogenscategorie gerekend wordt met een apart rendement. Over deze plannen wordt momenteel gedebatteerd. Wellicht dat vastgoed en grond als belegging in box 1 belast gaat worden in de toekomst. Dit behoort namelijk tot de mogelijkheden volgens Marnix van Rij. Dat er wat gaat veranderen is wel zeker, alleen in welke vorm is nog niet duidelijk.

Huurinkomsten

Momenteel wordt de mogelijkheid om huurinkomsten in box 1 te belasten onderzocht. De huurinkomsten zouden dan bij het inkomen in box 1 opgeteld moeten worden. Op deze manier betaal je hier direct belasting over. Hoe hoog deze belasting uiteindelijk uitvalt, is afhankelijk van in welke belastingschijf u valt. De huurinkomsten mogen dan waarschijnlijk wel verminderd worden met alle kosten. Wat onder kosten wordt verstaan is echter nog niet duidelijk. De verwachting is dat de servicekosten, rentelasten en beheerkosten van de bruto huurinkomsten afgetrokken mogen worden. Op deze manier worden de huurinkomsten uit vastgoed en grond voor belegging dus direct belast.

Waardestijging

Op welke manier de waardestijging van het vastgoed belast moet worden blijkt een stuk complexer te zijn. Beleggers genieten pas bij verkoop van de waardestijging. Het zou dus niet eerlijk zijn als waardestijging belast zou worden zonder dat deze gerealiseerd is. Er schijnt nu uitvoerig gesproken te worden over het belasten van waardestijging op het moment dat die daadwerkelijk gerealiseerd wordt. In de meeste gevallen zal de waardestijging dan belast worden na verkoop.

Vermogensaanwasbelasting

Er wordt ook een andere mogelijkheid onderzocht waarbij beleggers alvast belast worden over een fictief rendement. Mocht dit uiteindelijk doorgevoerd worden, dan houden beleggers amper over en wordt er nauwelijk rendement behaald. Het gevolg kan zijn dat zij zich terugtrekken en dat hierdoor het huuraanbod afneemt. Dat terwijl de vraag naar huurwoningen maar blijft toenemen. Om deze reden geniet deze mogelijkheid dus zeker niet onze voorkeur. Daarbij komt kijken dat de waarde van vastgoed inschatten erg moeilijk is. De WOZ-waarde staat altijd al ter discussie en de aankoopprijzen zeggen niks over de waarde op dit moment. Bovendien kan er ook flink geïnvesteerd zijn in een woning.

Dat het belastingstelsel van box 3 op de schop gaat is al lang en breed bekend, maar hoe het uiteindelijk vormgegeven zal worden staat nog niet vast. De planning is dat de veranderingen uiterlijk in 2027 doorgevoerd zullen worden. Het blijkt complexer dan gedacht en er zijn nogal wat vraagtekens bij de plannen. Het moet nog in de kamer worden besproken en het moet nog goed doorgerekend worden, alvorens duidelijk wordt op welke wijze vastgoed en grond als belegging belast gaat worden.