Prinsjesdag: wijzigingen voor vastgoed

Publicatie: 21 september 2023
Geschreven: Milou van Rockhard

Op Prinsjesdag spreekt de koning de troonrede uit. Hiermee wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. De belangrijkste plannen voor de komende jaren staan in de troonrede. Afgelopen dinsdag was het weer tijd voor Prinsjesdag. De plannen voor komende jaren hebben ook invloed op de vastgoedsector. In dit artikel behandelen we de wijzigingen voor vastgoed die tijdens Prinsjesdag zijn besproken.

Meer geld voor woningbouw

De woningbouw ligt al een tijdje stil en nieuwe projecten komen niet van de grond. Dit heeft voornamelijk te maken met de gestegen bouwkosten en de toegenomen regeldruk. De stikstofproblematiek gooit roet in het eten van veel nieuwbouwprojecten. Voor ontwikkelaars en beleggers is het niet meer rond te rekenen. De komende tijd zal er vanuit de overheid meer geld beschikbaar zijn om de bouw mee te stimuleren. Zo wordt de start bouw-impuls versneld verhoogd naar 300 miljoen euro en wordt er nog eens 300 miljoen vrijgemaakt voor projecten die zonder steun niet van de grond komen. Laatstgenoemde wordt ook wel woningbouwimpuls genoemd. Later zal bekend worden welke projecten hieronder zullen vallen. Door deze impulsen moeten woningen betaalbaar blijven. Het uiteindelijke doel is dat er meer gebouwd gaat worden en dat we daarmee inlopen op het woningtekort. Het verlagen van de belastingen had een makkelijkere oplossing geweest om woningen betaalbaar te kunnen houden. In plaats daarvan wordt belastinggeld deels teruggegeven aan de bouwsector. Een koekje uit eigen trommel dus.

Wet regie volkshuisvesting

Het is inmiddels wel bekend dat het aanvragen van een vergunning maanden tot jaren kan duren. De doorlooptijden bij gemeenten zijn heel erg lang. Mede hierdoor wordt er minder snel gebouwd dan gewenst. De wet regie volkshuisvesting moet bouw- en bezwaarprocedures flink verkorten om zo sneller te kunnen bouwen. Het komt vaak voor dat gemeenten het niet met elkaar eens zijn over de bouwplannen en dat het hierdoor heel lang duurt voor er daadwerkelijk een vergunning wordt verleend. Met deze nieuwe wet kan de overheid bijvoorbeeld gemeenten dwingen om tot een bepaalde woningproductie te komen. Op deze manier kan het aanbod gestuurd worden en wordt er druk gelegd op verschillende gemeenten. Het is wel de bedoeling dat provincies en gemeenten meedenken en mogelijke bouwlocaties aanwijzen. Of de doorlooptijden zullen afnemen is nog maar de vraag, aangezien veel gemeenten kampen met onderbezetting. Het initiatief is in ieder geval goed.

Verhoging huurtoeslag

Vrijwel alles wordt duurder en we hebben te maken met hoge inflatie. Huurprijzen in de vrije sector rijzen de pan uit. Om ook de huren voor sociale huurwoningen te kunnen laten stijgen, zal de huurtoeslag met 30 euro per maand verhoogd worden. In totaal wordt hier zo’n 750 miljoen euro voor uitgetrokken. Op deze manier wordt er ruimte gegeven aan woningcorporaties om woningen te bouwen en om te investeren in bestaande woningen. Verouderde woningen zouden verduurzaamd kunnen worden, zodat de huurprijzen volgens plan kunnen stijgen en de maandelijkse lasten voor de huurder zullen dalen.

Tijdens Prinsjesdag worden niet alle plannen tot in detail besproken. Zo zullen er nog diverse andere plannen zijn die invloed hebben op de vastgoedmarkt. Denk hierbij aan de regulering van de middenhuur en de wet goed verhuurderschap. Er zijn partijen, zoals de BBB, die de reguleringen tijdelijk willen pauzeren. Zij zien in dat investeerders en beleggers nodig zijn om woningen te bouwen. Bovendien creëren beleggers woonruimte door ontwikkeling, transformaties en splitsing.